OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Provozovatel:

VULTURE COMPANY S.R.O.

IČ: 06232540 DIČ: CZ0232540

Všeobecné smluvní podmínky se vztahují na všechny služby, které jsou poskytovány a objednávány prostřednictvím webové nebo mobilní prezentace www.penzionusupa.cz (dále také "web" nebo "webová stránka").

Kliknutím na pole objednat souhlasíte s obchodními podmínkami a  potvrzujete, že jste si přečetl/a níže uvedené smluvní podmínky (včetně prohlášení o ochraně soukromí), porozuměl/a jste jim a souhlasíte s nimi.

1. Rozsah služeb

Prostřednictvím webové stránky poskytuje společnost některé své služby. Provedením rezervace služby nebo produktu vstupujete do přímého (právně závazného) smluvního vztahu se společností Vulture Company s.r.o.

Prohlašujete, že je vám 18 let a více a máte právní oprávnění použít webové stránky Penzionu u Supa. Akceptujete zodpovědnost za všechny platby, které byly udělány vaším jménem nebo kreditní kartou a potvrzujete, že Vámi uvedené informace jsou pravdivé a správné.

Veškeré objednávky přes web www.penzionusupa.cz jsou ze strany provozovatele závazné ihned po potvrzení objednávky a ze strany zákazníka ihned po provedení rezervace.

2 . Soukromí

Společnost Vulture Company s.r.o. se řídí přísnými etickými normami a respektuje vaše soukromí. S výjimkou zpřístupnění informací, které jsou vyžadovány zákonem a bankou nebudeme vaše osobní údaje bez vašeho svolení poskytovat třetím stranám. Vyhrazujeme si však právo vaše osobní informace poskytnout zástupcům naší společnosti, kteří tyto informace potřebují znát nebo k nim mít přístup za účelem poskytování služeb péče o zákazníky.

3. Kreditní karta

Z vaší kreditní karty ve většině objednávek vyúčtujeme platbu, vyjímečně za rezervaci zaplatíte přímo v Penzionu u Supa, nebo jinou předem domluvenou formou.

Vyžadujeme informace o kreditní kartě jako záruku rezervace. Vaši kreditní kartu můžeme předběžně ověřit (tzn. autorizovat). Většina nabídek však vyžaduje platbu předem. Platbu za rezervaci pokoje se standardní cenou Vám vyúčtujeme 14 dní před příjezdem, platbu za rezervaci s VIP cenou vyúčtujeme okamžitě po provedení platné rezervace

Před dokončením rezervace/objednávky si prosím důkladně přečtěte informace o službě, kterou objednáváte.

Veškeré rezervace jsou zpoplatněny 100% ceny z výše rezervace dle ceníku prezentovaného na webu www.penzionusupa.cz

4. ZRUŠENÍ A ZMĚNY REZERVACE NEBO OBJEDNÁVKY

Provedením rezervace / objednávky souhlasíte s platnými podmínkami zrušení rezervace / objednávky /, nedostavení se do hotelu a s dalšími (dodacími) podmínkami, včetně poskytovaných služeb nebo produktů, nabízených společností Vulture Company s.r.o.. Všeobecné podmínky zrušení rezervace ubytování a nedostavení se do hotelu najdete v sekci storno podmínky.

V případě potřeby změny Vaší rezervace / objednávky nás kontaktujte s požadovanou změnou na emailu penzionusupa@email.cz. Každá změna Vám bude zpětně potvrzena, pokud ji půjde provést. Pokud změnu nelze provést nebo není zpětně potvrzena, platí původní verze rezervace. Upozorňujeme Vás, že některé ceny a zvláštní nabídky nepřipouští možnost zrušení nebo změny rezervace / objednávky. Před objednáním služby si proto prosím důkladně přečtěte informace, které mohou zmiňovat takové zvláštní podmínky.

5. STORNO PODMÍNKY

Provedením rezervace / objednávky souhlasíte s platnými podmínkami zrušení rezervace / objednávky /, nedostavení se do hotelu a s dalšími (dodacími) podmínkami, včetně poskytovaných služeb nebo produktů, nabízených společností Vulture Company s.r.o.

Objednávkou a rezervací jakýchkoliv služeb na webových stránkách se stává rezervace platnou. V případě zrušení rezervace do 14 dní před dnem rezervace je storno poplatek ve výši 0% z ceny služby.

Při zrušení rezervace 14 dní a měně před dnem rezervace je storno poplatek 100% z ceny služby

Při zrušení rezervace s VIP cenou kdykoliv před dnem rezervace je storno poplatek 100% z ceny služby.

Storno poplatek se neplatí, či snižuje v případě, že je Vám emailem penzionusupa@email.cz potvrzeno, že jej společnost nevyžaduje, či snižuje, případně mění za jinou službu

V případě zakoupení voucheru v jakékoliv hodnotě služby, je datum platnosti uvedeno přímo na voucheru, po té se stává voucher neplatný bez jakékoliv náhrady od společnosti Vulture Company s.r.o.

5. RŮZNÉ

Pokud se jakákoli část těchto smluvních podmínek stane neplatnou, právně neúčinnou nebo nezavazující, ostatní části těchto podmínek platnosti nepozbývají. V takovém případě se nicméně bude neplatné ustanovení prosazovat v plném rozsahu dle příslušného zákona a Vy přijmete opatření s podobným účinkem, který mělo neplatné, právně neúčinné nebo nezavazující opatření, v souladu s obsahem a účelem těchto smluvních podmínek